Showing: 1 RESULTS
Kultura

Seznamte se s byzantskou estetikou

Byzantský styl umění postupně vykrystalizoval z pozdně antického a raně křesťanského umění. Tento proces trval téměř 200 let a jeho nositeli byli nejrůznější etnické skupiny. Byzantské umění je založené na křesťanské víře a jeho hlavním úkolem bylo předávat právě náboženská sdělení. Kolébkou tohoto stylu byl Cařihrad/Konstantinopole/Istanbul, kde se mísili přechozí vlivy antiky, ale i vlivy východních …