Stres a smog

Všichni víme, co je to stres. Jeho definici není třeba nikde uvádět jako neznámý pojem, stačí vyslovit to magické slůvko a každému hned přejede mráz po zádech z vlastní zkušenosti, kterou ve spojení s tímto úkazem prožil.
Stres je moderním zabijákem, v podstatě je tím základním momentem, stavebním kamenem veškerých problémů současného lidstva. Jestliže se jej podaří odvalit, bude vyhráno.

svíčka

Jak jej chápat? Je to stručně řečeno blok, bránící přirozenému fungování lidské (i zvířecí nebo rostlinné) duše. Každá z jeho forem působí na stejném principu, znemožňuje přirozeně fungovat, vnímat skutečnou realitu a adekvátně k ní přistupovat. V tom okamžiku se stáváme pasivními, jsme otroky vzniklé situace, přestáváme mít cokoli pod kontrolou. Namísto toho, abychom se stali kreativními, tak jsme reaktivními – pouze reagujeme, v tu chvíli nevytváříme vlastní realitu, ale jsme marionetami stresového okamžiku, jen se pasivně bráníme, energie přestává proudit, cítíme se slabí, bezmocní, frustrovaní a deprimovaní.

Forem stresu existují stovky. Nadměrný hluk, světelný smog, přetížení vlivem příliš vysokých či nízkých teplot, přízemní ozón, automobilové zplodiny, kyselinotvorná strava, chemické léky, radiace, ale také hádky, zloba, závist, žárlivost, nenávist a neschopnost odpustit druhým a sám (sama) sobě, nedostatek odpočinku, workoholismus, nedostatek nebo nadbytek pohybu a mnoho dalších.    

Cesta k sobě

Zbavit se tohoto břemene je opravdu nesnadné, negativních vlivů je mnoho, valí se na každého z nás ze všech stran a hledáme pak únikové cesty, jak si efektivně pomoci. Vynikajícím prostředkem je meditace, cesta k sobě, uvědomění vlastní síly a schopností.

maják

Meditovat lze mnoha způsoby a jeden z těch skutečně účinných je pobyt mimo civilizaci, zesílený pobytem ve tmě. Vyřazení zrakového vjemu totiž přináší uklidnění a možnost rychleji proniknout do našeho vlastního nitra. Spojit se se svým skutečným já, nikoli s falešným egem, jež bývá maskováno různými strachy a obavami. Vnitřní zrak totiž není klamný, na rozdíl od toho smyslového, co se nám leckdy snaží předložit falešný obraz.

3/5 - (3 votes)